17 marca 2021

Co zrobić z dokumentami, których nie używasz?

Czy wiesz co robić z dokumentami których nie używasz?

Wszystko zależy od typu dokumentu!
Archiwizacji podlegają dokumenty:
podatkowe i księgowe 5 lat
kadrowe od 10 do 50 lat
ZUS od 5 do 50 lat
Sprawdź jakie mamy rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo Twoim dokumentom:
Archiwizacja: https://niszczarka.net/pl/c/Archwizacja-Dokumentow/51/1/full
Dokumenty których nie potrzebujesz i nie musisz przechowywać - NISZCZ !
Od momentu wejścia w życie RODO wymaga od każdego przedsiębiorcy, aby zapewnił należyte środki techniczne i organizacyjne, zabezpieczające dokumenty i nośniki z danymi osobowymi przed nieuprawnionym dostępem. Po okresie przechowywania dane te powinny zostać w odpowiedni sposób zniszczone. Nie może przechowywać dokumentów zawierających dane osobowe dłużej niż jest to konieczne. Wyciek danych może mieć dla Firmy , czy osoby prywatnej wysokie konsekwencje nie tylko finansowe, ale też prawne, oraz kosztować firmę utratę zaufania, oraz dobrej reputacji. Ponadto za naruszenie bądź niestosowanie się do przepisów RODO grożę wielomilionowe kary pieniężne. Niszcz poufne dane, dzięki czemu ochronisz siebie i swoich partnerów handlowych. Świadczymy kompleksową usługę niszczenia wszelkiego rodzaju dokumentów archiwalnych i niearchiwalnych, oraz innych nośników danych, gwarantując poufność na wszystkich etapach wykonywania usługi, zachowując przy tym najwyższe standardy bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami prawa.