06 lutego 2023

Dane osobowe – co to znaczy?

Co to są dane osobowe?
Rozporządzenie o ochronie danych mówi konkretnie o ochronie danych osobowych, ale czym są dane osobowe?
Dane osobowe są to dane dotyczące osoby fizycznej lub dane pomocne  do zidentyfikowania konkretnej osoby za pomocą klasyfikacji. Są to indywidualne informacje o osobistych lub faktycznych okolicznościach danej osoby, np.:

• Imię, Nazwisko
• Wiek
• Adres
• Stan cywilny
• Wzrost i waga ciała
• Numer telefonu
• Adres e-mail
• Tablica rejestracyjna
• Dane dotyczące zdrowia
• Certyfikaty, patenty
• Numer konta
• Pesel
• Poglądy polityczne
• Przynależność religijna lub ideologiczna
• Członkostwo w związkach zawodowych

Zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), które obowiązuje od maja 2018 roku, dane osobowe są szczególnie wrażliwe. Oznacza to, że należy zapewnić ochronę gromadzonych danych. Należy też upewnić się, że żadne nieupoważnione osoby trzecie lub osoby spoza firmy nie będą miały dostępu do tych danych. W tym celu istnieją specjalne wymagania dotyczące niszczenia danych osobowych.

Pamiętaj!!! Proste usunięcie danych - wyrzucenie do kosza nie zapewni ochrony Twoim danym wrażliwym!

Przede wszystkim dane osobowe są uważane za dane wrażliwe i muszą być specjalnie chronione zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w przeciwnym razie mogą dostać się w niepowołane ręce i zostać wykorzystane!

——————————————————————————————————
ASAN - profesjonalne niszczenie - www.niszczeniedokumentow.biz
WROCŁAW ul. Bystrzycka 69c
tel: 71 351 76 95 / 501 242 345
e-mail: biuro@niszczeniedokumentow.biz